top of page

MIAMI BE305

Pwogram Konferans Konferans 305 Building Efficiency Vil Miami

Jwenn idantite bilding ou an

Konsènan BE305

Pwogram Building Efficiency 305 (BE305) ede asire yon vil ki pi rezistan anrapò ak bilding ki egziste deja yo epi li adrese manda Komisyon Vil Miami an pou diminye emisyon gaz lakòz efè tèmik. 

Kondisyon pou pwopriyetè bilding lan

ESKE LWA A APPLIKE POU BILIZ MWEN?

Chèche konnen si bilding ou an dwe respekte òdonans benchmarking la

KISA ENERGY STAR® PORTFOLIO MANAGER® SE?

Aprann kijan pou itilize zouti sa a pou rapòte done bilding ou yo bay Vil la

KI DAT RAPÒTE YO?

Konnen dat limit konfòmite yo pou evite vyolasyon ak amann

Pwogram sa a mande pou pwopriyetè bilding komèsyal 20,000 pye kare oswa plis pou rapòte done itilizasyon enèji nan tout bilding yo chak ane. Rapò pwopriyetè bilding yo pral pwogresivman nan lè siplemantè, pa pye kare, ak egzijans rapò pou 100,000 pye kare ak pi wo a kòmanse nan 2023.

 

Lè yo mezire ak swiv itilizasyon enèji nan bilding yo, pwopriyetè bilding ak lokatè yo ka pi byen konprann ki jan pèfòmans enèji yo konpare ak bilding ki sanble ak idantifye opòtinite pou diminye fatra enèji.

Pou plis enfòmasyon, vizite paj Kijan Pou Konfòme nou an.

BENCHMARKING
Fòmasyon

Join nou pou yon fòmasyon benchmarking

KOUMAN POU
RESOUS

Resous ak gid pou sipòte pwosesis benchmarking ou

E SI MWEN PA KONFÒM?

Dekouvri kijan vyolasyon yo pral bay pou pwopriyetè bilding ki pa konfòme yo

Fòmasyon Benchmarking k ap vini an

Sipò teknik ak enfòmasyon ki fèt pou sipòte konfòmite benchmarking.

 • 101 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  101 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  Tue, Apr 16
  Online virtual event
  Apr 16, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Apr 16, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Register for one of our BE305 benchmarking trainings where you will learn more about the program, upcoming compliance dates, and how to benchmark your buildings!
 • 101 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  101 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  Thu, May 02
  Online virtual event
  May 02, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  May 02, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Register for one of our BE305 benchmarking trainings where you will learn more about the program, upcoming compliance dates, and how to benchmark your buildings!
 • 101 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  101 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  Tue, May 14
  Online virtual event
  May 14, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  May 14, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Register for one of our BE305 benchmarking trainings where you will learn more about the program, upcoming compliance dates, and how to benchmark your buildings!
 • 102 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  102 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  Tue, May 28
  Online virtual event
  May 28, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  May 28, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Register for one of our BE305 benchmarking trainings where you will learn more about the program, upcoming compliance dates, and how to benchmark your buildings!
 • 101 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  101 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  Thu, Jun 06
  Online virtual event
  Jun 06, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Jun 06, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Register for one of our BE305 benchmarking trainings where you will learn more about the program, upcoming compliance dates, and how to benchmark your buildings!
 • 101 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  101 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  Tue, Jun 18
  Online virtual event
  Jun 18, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Jun 18, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Register for one of our BE305 benchmarking trainings where you will learn more about the program, upcoming compliance dates, and how to benchmark your buildings!
 • 102 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  102 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  Thu, Jun 27
  Online virtual event
  Jun 27, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Jun 27, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Register for one of our BE305 benchmarking trainings where you will learn more about the program, upcoming compliance dates, and how to benchmark your buildings!
 • 101 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  101 City of Miami Building Efficiency 305 Training
  Thu, Apr 04
  Online virtual event
  Apr 04, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Apr 04, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Register for one of our BE305 benchmarking trainings where you will learn more about the program, upcoming compliance dates, and how to benchmark your buildings!
 • City of Miami Building Efficiency 305 Training
  City of Miami Building Efficiency 305 Training
  Multiple Dates
  Tue, Sep 26
  Online virtual event
  Sep 26, 2023, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Sep 26, 2023, 1:00 PM – 2:00 PM EDT
  Online virtual event
  Register for one of our BE305 benchmarking trainings where you will learn more about the program, upcoming compliance dates, and how to benchmark your buildings!
 • City of Miami Building Efficiency 305 Training
  City of Miami Building Efficiency 305 Training
  Multiple Dates
  Thu, Jun 29
  Virtual Training Event
  Jun 29, 2023, 1:00 PM – 2:00 PM
  Virtual Training Event
  Jun 29, 2023, 1:00 PM – 2:00 PM
  Virtual Training Event
  Register for one of our BE305 benchmarking trainings where you will learn more about the program, upcoming compliance dates and how to benchmark your buildings!
 • Sesyon Fòmasyon Drop-in
  Sesyon Fòmasyon Drop-in
  Tue, Jan 03
  Ekip Microsoft
  Jan 03, 2023, 1:00 PM – Jan 04, 2023, 3:00 PM
  Ekip Microsoft
  Jan 03, 2023, 1:00 PM – Jan 04, 2023, 3:00 PM
  Ekip Microsoft
  Youn nan anplwaye Sant Èd nou an pral nan yon chanm vityèl ki pare pou bay moun k ap fè referans yo èd pèsonalize sou baz premye vini, premye sèvi.
 • Benchmarking 102
  Benchmarking 102
  Tue, Dec 27
  Ekip Microsoft
  Dec 27, 2022, 11:00 AM – Dec 28, 2022, 12:00 PM
  Ekip Microsoft
  Dec 27, 2022, 11:00 AM – Dec 28, 2022, 12:00 PM
  Ekip Microsoft
  Benchmarking 102 fèt pou moun ki te deja analize yon bilding.
 • Benchmarking 101 Fòmasyon pou Premye Repòtè yo
  Benchmarking 101 Fòmasyon pou Premye Repòtè yo
  Tue, Nov 15
  Ekip Microsoft
  Nov 15, 2022, 10:00 AM – Nov 16, 2022, 11:00 AM
  Ekip Microsoft
  Nov 15, 2022, 10:00 AM – Nov 16, 2022, 11:00 AM
  Ekip Microsoft
  Nouvo nan benchmarking? Benchmarking 101 se yon fòmasyon vityèl ki pral mennen w nan pwosesis benchmarking soti nan kreye kont ou jiska soumèt rapò w la. RSVP jodi a.
bottom of page