top of page

Peryòd Rapò 2024 Louvri

Jwenn resous konfòmite, kondisyon, ak fòmasyon referans k ap vini anba a.

Apèsi sou Benchmarking

Ki moun ki oblije patisipe?

Pwopriyetè bilding ki kouvri ki gen plizyè fanmi ak bilding komèsyal ki gen 20,000 pye kare oswa plis espas planche ak 5 inite oswa plis yo oblije konfòme yo ak BE305 chak ane.

Ki delè a?

Bilding yo pral gradyèlman nan kondisyon pou rapòte chak ane pa pye kare, ak bilding ki gen 100,000 pye kare oswa plis apati 2023. Ale nan tablo adwat la pou plis enfòmasyon sou rapò dat kòmansman bilding ou yo.

Ki sa ki prallaRapò Mete ladan l?

Rapò benchmarking la ap genyen ladan yo: 

  • Detay de baz bilding ak itilizasyon pwopriyete.

  • Yon 12 mwa konplè nan tout bilding enèji ak itilizasyon dlo pou ane anvan an. 

Delè ak Dat limit

Picture4.png
Benchmarking & Timeframe

Kouman pou mwen konfòme?

Gen 2 chemen pou konfòmite ak BE305. Ou pral pouswiv yon sèl chemen pa ane epi w ap chwazi chemen w la dapre kondisyon bilding nan ane anvan an. 

1

Soumèt
Yon rapò Benchmarking

Swiv enstriksyon ki anba yo pou prepare rapò w la. Lè sa a, sèvi ak lyen "Rapò Done" pou soumèt 12 mwa konplè enfòmasyon sou enèji ak dlo tout bilding nan bay Vil la atravè ENERGY STAR® Portfolio Manager®.

 

Lè yo resevwa soumèt, rapò ou a pral revize pou konfòmite.

2

Soumèt
Yon Demann Egzanpsyon

Tcheke pou wè si bilding ou an elijib pou yon egzanpsyon pou yon ane nan soumèt yon rapò benchmarking. Si w kalifye, tanpri soumèt yon demann pou egzanpsyon ak dokiman sipò ki nesesè yo pou konsiderasyon.

 

Lè yo resevwa soumèt, demann ou an pral revize pou apwobasyon.

Benchmarking How-To Videos

Benchmarking How-To Videos