top of page
Modern Architecture

Aksè done sèvis piblik 

Aprann plis sou fason pou mandedone sou itilizasyon dlo ak enèji nan bilding antye ki soti nan founisè sèvis piblik ou yo. Pou asire w ke w jwenn done w yo nan dat limit la, tanpri kontakte founisè w (yo) davans. 

Ou bezwen èd pou telechaje done sèvis piblik yo?

Jwenn enfòmasyon kontak, paj sipò, ak enstriksyon sou fason pou mande done anba a.

Climbing on Power Pole
Engineer Inspecting Gas Line
Biological Purification

TECO

Enfòmasyon sou kontak

Sèvis Kliyan: 1-877-832-6747

Swen Kliyan: 1-800-223-0800

Imèl: onlineacctcom@tecoenergy.com

Konkontakte Nou Page

Florida Power & Light Company

Enfòmasyon sou kontak

Pou plis enfòmasyon sou fason pou jwenn done total bilding antye, tanpri vizite sit ki anba a:

FPL | Done Itilizasyon Enèji

Fè nou konnen ki jan nou ap fè nan pran sondaj la: 

Sondaj

Eta Florid City Gas

Enfòmasyon sou kontak

Sipò Kliyan: 1-800-993-7546

Konkontakte Nou Page

Dlo ak Egou Miami-Dade

Enfòmasyon sou kontak

Telefòn Swen Kliyan: 305-665-7477

Imèl: wasd_custrelations@miamidade.gov

Konkontakte Nou Page

bottom of page